Trang chủ Tin tức Firefox 57 Quantum được phát hành – Trình duyệt web nhanh hơn 2 lần