Nhà mạng Ấn Độ tặng miễn phí điện thoại 4G để thu hút khách hàng